Epiphone Casino

ג'ון לנון רכש את הגיטרה בתחילת שנת 65' והשתמש בה לראשונה באפריל 65' בהקלטות האלבום Revolver. ההופעה הראשונה בה ניגן על הגיטרה הייתה בוומבלי ב-1 במאי באותה השנה, ומאז הפכה הגיטרה לגיטרה העיקרית איתה הופיע לנון הן בתקופת הביטלס (בהופעה ב-Shea Sadium, ההופעה האחרונה על גג אפל, בסרטון של Revolution) והן לאחר מכן בקריירת הסולו.

הגיטרה מוצגת כיום ב-"מוזיאון Lennon" שביפן.

למעשה, פול מקרטני הוא הראשון שקנה גיטרת אפיפון קאזינו בשנת 64'. מקרטני אף ניגן עם הגיטרה תפקידי סולו במספר שירים כדוגמת: Drive my car, Ticket to ride, Taxman. מקרטני עדיין מקליט עם הגיטרה אותה ניתן לשמוע אף באלבומיו האחרונים.

לנון והאריסון רכשו גיטרות מסוג זה בעקבותיו. ניתן לראות את שניהם מנגנים על הגיטרות בעיקר בתקופת Magical Mystery tour ו- Sgt. Pepper. הגיטרות היו במקור בצבעי אש (כפי שניתן לראות בקליפים של Papperback writer ו- Rain). בשנת 68' הגיטרות שויפו והפכו לבעלי צבע עץ טבעי (כפי שניתן לראות בהופעה על גג אפל). לטענתם שינוי זה שידרג את הצליל של הגיטרות.