Gretch Country Gentlemen

זוהי הגיטרה העיקרית בה השתמש ג'ורג' האריסון מאז קיבל את הגיטרה במאי 63'.

ג'ורג' הקליט עם הגיטרה לראשונה ב- she loves you ולאחר מכן במהלך הקלטות האלבום With the beatles.

ב-63' האריסון שם את הגיטרה בתיקון וקיבל גיטרה נוספת מאותו הדגם. בינתיים הגיטרה שהייתה בתיקון נגנבה. היא נמצאה מאוחר יותר וג'ורג' שהעדיף את הגיטרה השניה השתמש בראשונה כגיטרת גיבוי בהופעות.

ב-2 בדצמבר 65' במהלך נסיעה להופעה נפלה הגיטרה הראשונה (גיטרת הגיבוי) מהרכב והתנפצה לרסיסים.

את הגיטרה ניתן לראות בהופעה בארמון המלוכה, בתכניות של אד סליבן ובסיבובי ההופעות שנערכו בארה"ב ב64' וב65'.

ג'ורג' ניגן על הגיטרה בתקליטים: With the Beatles, Hard day's night, Beatles for sale.